§1 Informacje podstawowe

1.1. Strona iparkingi.pl działa jako pośrednik w rezerwacji usług parkingowych.

1.2. Serwis umożliwia rezerwację usług parkingowych lub otrzymanie informacji ogólnodostępnych o parkingach przy lotnisku.

1.3. Rezerwacja usługi parkingowej możliwa jest za pośrednictwem serwisu iparkingi.pl lub po przekierowaniu na stronę parkingu.

1.4. Prezentowane na powyższych stronach internetowych materiały, informacje lub ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

1.5. Zawartość serwisu iparkingi.pl chroniona jest prawem autorskim w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (j.t. Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 ze zm.).

1.6. Serwis iparkingi.pl nie odpowiada za treść reklam wyświetlanych na stronie.

§2 Zasady ogólne korzystania z serwisu iparkingi.pl

2.1. Skorzystanie z serwisu iparkingi.pl jest równoznaczne z akceptacją, warunków określonych w niniejszym Regulaminie.

2.2. Korzystanie z serwisu możliwe jest wyłącznie w swoim imieniu i na swoją rzecz. Jeśli czynią to Państwo w imieniu osoby trzeciej, oznacza to, że posiadają Państwo ważne w świetle prawa pełnomocnictwo i biorą pełną odpowiedzialność za wykorzystanie tych danych.

2.3. Dokonywanie zapytań o rezerwację z użyciem nieprawdziwych danych oraz bez ważnego pełnomocnictwa jest zabronione poprzez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

2.4. Dokonanie rezerwacji usługi parkingowej na terenie wybranego przez Państwa parkingu oznacza akceptację oferty przedmiotowego parkingu, jego ceny oraz regulaminu i lokalizacji.

2.5. W przypadku chęci skorzystania z postoju na parkingu pojazdem ponad gabarytowym muszą się Państwo upewnić, iż parking oferuje taką możliwość. Serwis iparkingi.pl nie ponosi odpowiedzialności w przypadku nie sprawdzenia przez Państwa dostępności usług dla pojazdów niespełniających warunków gabarytowych parkingu.

§3 Ochrona danych osobowych

3.1. Dane wprowadzone przez Państwa będą przetwarzane przez serwis iparkingi.pl zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity Dz.U nr 101 poz. 926 z 2002 r. z późniejszymi zmianami).

3.2. Serwis iparkingi.pl przetwarza wyłącznie dane osobowe niezbędne do dokonania rezerwacji.

3.3. Wysyłając formularz rezerwacyjny wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie przez serwis iparkingi.pl swoich danych osobowych.

3.4. Szczegółowe zasady przetwarzania danych są dostępne w Polityce Prywatności.

3.5. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne. W każdym momencie mogą Państwo edytować lub usunąć swoje dane.

§4 Dokonanie rezerwacji miejsca na parkingu za pośrednictwem serwisu iparkingi.pl

4.1. Korzystając z serwisu iparkingi.pl określają Państwo parametry czasu i miejsca, w którym dokonują Państwo rezerwacji lub zakupu usługi parkingowej.

4.2. Następnie wybierają Państwo parking, który odpowiada Państwa wymaganiom, zapoznają się Państwo z jego szczegółowym opisem oraz regulaminem, lokalizacją, oraz ceną. Po czym dokonują Państwo rezerwacji, korzystając z formularza i wprowadzając wymagane dane.

4.3. W sytuacji dokonania przez Państwa rezerwacji, zobowiązani są Państwo do uiszczenia opłaty po przyjeździe na wybrany parking.

4.4. Rezerwując usługę parkingową na terenie wybranego przez Państwa parkingu, mają Państwo również możliwość dokonania zakupu usługi parkingowej poprzez wpłatę całości ceny usługi przed przyjazdem.

4.5. W przypadku nieotrzymania przez Państwa wiadomości e-mail potwierdzającej rezerwację lub zakup usługi parkingowej prosimy o niezwłoczny kontakt telefoniczny bądź mailowy.

4.6. W przypadku chęci zmiany lub rezygnacji z rezerwacji usługi parkingowej prosimy o skorzystanie z formularza na stronie www, kontakt telefoniczny lub mailowy.

4.7. Serwis iparkingi.pl w szczególnych przypadkach może anulować Państwa rezerwację usługi parkingowej, jeśli operator wybranego przez Państwa parkingu wykaże, że nie jest w stanie zrealizować usługi parkingowej. W takiej sytuacji za zgodą Klienta serwis iparkingi.pl oferuje Państwu możliwość rezerwacji alternatywne o identycznym standardzie w cenie nie wyższej od ceny zadeklarowanej.

4.8 W przypadku gdy długość Państwa pobytu na parkingu ulegnie zmianie, koszt postoju obliczony zostanie na podstawie cennika oraz regulaminu wybranego parkingu.

§5 Informacje o cenach

5.1. Ceny opłat parkingowych obejmują przechowanie pojazdu na ternie wybranego przez Państwa parkingu we wskazanym okresie.

Opłaty dodatkowe wliczone w cenę podaną przy rezerwacji o ile nie zapisano inaczej w regulaminie parkingu:

  • ochronę (parkingi strzeżone),
  • dozór (parkingi dozorowane),
  • dowóz na lotnisko i odbiór z lotniska,
  • inne usługi podane w opisie lub regulaminie wybranego parkingu.

§6 Odpowiedzialność

6.1. Serwis iparkingi.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieścisłości i/lub niezgodności z prawdą treści wybranego parkingu, zdjęcia oraz lokalizację wskazaną w serwisie. Wyłączną odpowiedzialność w tym zakresie ponoszą operatorzy i właściciele parkingów korzystających z możliwości rezerwacji za pośrednictwem serwisu.

6.2. Serwis iparkingi.pl odpowiada, wyłącznie za realizację dokonanej prawidłowo rezerwacji.

6.3. Serwis iparkingi.pl jest wyłącznie pośrednikiem w procesie rezerwacji usług parkingowych. Serwis iparkingi.pl nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione na Parkingach pojazdy oraz mienie w nich pozostawione w okresie korzystania z usług parkingowych. Odpowiedzialność za przechowanie Państwa pojazdów oraz mienie w nich pozostawione ponosi operator i/lub właściciel parkingu z którego usług Państwo korzystają.

6.4. Ponadto serwis iparkingi.pl nie jest odpowiedzialna za błędy, zaniedbania oraz szkody wynikłe z działania lub zaniechania wybranego parkingu.

6.5. Serwis iparkingi.pl nie ponosi odpowiedzialności za działania siły wyższej (awarie sprzętu, łączy internetowych i telefonicznych, przerwy w dostawie energii, strajki, kataklizmy etc.).

6.7 W przypadku zmiany godziny przyjazdu, które dokonywane są w terminie krótszym niż 24h (dwadzieścia cztery godziny) przed przyjazdem, prosimy o kontakt w dniu przyjazdu bezpośrednio z wybranym parkingiem.

§7 Postanowienia końcowe

7.1. W sprawach nieuregulowanych przez postanowienia niniejszego Regulaminu zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

7.2. Korzystając z usług świadczonych przez serwis iparkingi.pl oświadczają Państwo, że wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu są dla Państwa jasne i zrozumiałe. Tym samym akceptują Państwo wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu bez zastrzeżeń.